říjen

31. 10.

 • do M doplnit znaménka +, - (komu chybí)
 • na čtvrtek 2. 11. přinést do PRV fotografii rodiny, příbuzných...
 • založit písmeno P, p a slabiky
 • zítra přinést vypraný tělocvik

25. 10.

 • hezké podzimní prázdniny a denně čtěte :-)

24. 10.

 • sešit M-P obalit, podepsat, nalepit značku a zítra přinést zpět do školy
 • v pondělí 30. 10. proběhne poslední sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva
 • v úterý 31. 10. proběhne o velké přestávce před ředitelnou přehlídka halloweenských masek + plnění úkolů, akce je dobrovolná
 • v následujících hodinách TV bude třídní kolo ve šplhu, vybraní žáci se pak zúčastní školního kola
 • zítra budou dětem rozdány nabídky knižních klubů, objednávky přinést do 10. 11. 2017

 

23. 10.

 • založit písmeno O, o + slabiky
 • rozdán sešit s úkolem  ČJ - D, PL nalepit do sešitu, obalit

20. 10.

 • malé sešity č. 511 a 513 již máme nadepsané, náhradní nechávám ve škole, kdo ještě nepřinesl, donese si je v pondělí
 • rozdán čtecí list č. 4, doma denně procvičujte
 • v písance děti negumují, chybné písmeno lehce přeškrtnou

18.10.

 • stále některým dětem chybí tělocvik, připomínejte jim, že si ho ráno musí vzít ze šatny do třídy......děkuji
 • v pátek přinést všechny malé sešity, zatím bez obalů, pouze na první linku napište jméno a příjmení dítěte, zůstanou ve škole a postupně je budu dětem rozdávat, děkuji za spolupráci

17. 10.

 • založit písmeno S, s + slabiky

 

13. 10.

 • rozdána písanka 1 - obalit, podepsat a polepit značkou dítěte
 • rozdán PL na nácvik čtení, některé děti stále nepoznají písmena nebo si je pletou, nutné denně čtení procvičovat

12. 10.

 • na úterý přinést 10 barevných listů do VV a PČ
 • připomínám zítřejší vydání přílohy s prvňáčky v MF DNES

11. 10.

 • dětem rozdány kartičky na volný vstup na akce Horníčku, doporučuji na zadní stranu podepsat nestíratelným fixem, v případě ztráty se duplikáty nevydávají

9. 10.

 • vystřihnout a založit všechna E, e
 • žádám rodiče o dopsání absence do OMLUVNÉHO LISTU V NOTÝSKU
 • zaplatit nebo vrátit fotografie z MF DNES
 • dnes rozdány Hry se slabikami k Živé abecedě - sada obsahuje 8 karet barevně odlišených, doma rozstříhat vždy pouze kartu s písmeny nebo slabikami a vložit do obálky společně s kartou, na které jsou obrázky, obálky označit číslem 1-8, podepsat
 • Letáček na dětskou burzu, kterou pořádá Horníček naleznete zde

 

 

5. 10.

 • prosím o příspěvek do Horníčku - Číslo účtu: 2700485079 / 2010  
 • děkuji všem rodičům, kteří již příspěvek uhradili

3. 10.

 • do desek na abecedu vložit slabiky Ma, ma, má, Má

2. 10.

 • procvičujte čtení písmen a slabik v ŽA
 • orientaci: první, poslední slabika na řádku, čtení ve sloupcích, vpravo, vlevo, nahoře, dole... některé děti mají stále problém při orientaci v sešitech
 • opět připomínám, že TV si musí ráno děti ze šatny přinést do třídy