LEDEN

  • 8. 1. výukový program ve škole - vodicí pes, cena  200,- Kč za třídu, bude uhrazeno z třídního fondu
  • 16. 1. v 16:30 hod. třídní schůzky
  • 19. 1. fotografování deník Rovnost
  • 31. 1. předávání výpisu z vysvědčení (4. vyuč. hod.)