19.10. - 23.10.2015

19.10.2015

- ŽA str. 32 (čtení písmen v řádcích)

- MPP str. 34,35

- M1 str. 18 (nakresli a vypočítej)

- vystřihnout a založit písmeno O,o,ó

- na čtvrtek do VV a PČ přinést 10 různých listů (některé použijeme na "Dýňáky", zbytek vylisujeme na pozdější tvoření)

 

20.10.2015

- ŽA str. 34 (čtení slabik)

- M-D vymysli příklad, namaluj správný počet teček a porovnej

- PÍSANKA 1 str. 1 dokončit (podepsat, polepit značkou a obalit)

- vystřihnout a založit slabiky mo, lo, so, So

 

21.10.2015

- ŽA str. 34 (čtení slov)

- PÍSANKA 1 str. 2 dokončit

- M - z vystřižených geom. tvarů slož podle své fantazie obrázek a nalep ho na žlutý papír

- kontrola pouzdra - ořezané tužky a pastelky

- M - MINUTOVKY - oprava + podpis rodičů

 

22.10.2015

- ŽA str. 35 (čtení vět)

- PÍSANKA 1 str. 3 dokončit

 

23.10.2015

- ŽA str. 36 (přečti a spoj stejné velké a malé písmeno)

- opakovat +,- do 4

 

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ:

- ŽA po str. 36

- PÍSANKA 1 po str. 3

- M1 po str. 20

- M žlutá po str. 12 (vymaluj pouze obrázky s počtem 4)

- PRV po str. 16

- HV po str. 3 (celý pracovní list)

 

Přeji brzké uzdravení a všem hezký víkend.