ÚKOLY

Seznam zkratek předmětů a pracovních sešitů:

ŽA          živá abeceda

Slabikář

PS SL     pracovní sešit ke slabikáři

MPP       moje první psaní, psaní číslic

PRV       prvouka - já a můj svět

M           matematika 1, 2, 3

MM        matematické minutovky 1, 2, 3

AJ          anglický jazyk

VV         výtvarná výchova

PČ         pracovní činnosti

HV         hudební výchova

TV         tělesná výchova

UČ - AJ  učebnice anglického jazyka

PS - AJ  pracovní sešit anglického jazyka

Pís 1, 2, 3, 4  písanka

 

malé sešity M-Š

                  M-D    
                  M-P    pětiminutovky
             
                  ČJ - Š
                  ČJ - D
                  Diktáty